Anita J.Valerio

Anita J. Valerio, PSYCHOLOGIA HOLISTYCZNA, COACHING, FACYLITATOR W USTAWIENIACH RODZINNYCH I PSYCHO-GENEALOGII (ex legge nr.4 2013) codice iscrizione SIAF Italia AB2964P-OP Operatore Olistico. Interior Designer (www.arredaminds.it).

Kim jestem? Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie jednym prostym słowem, jednak zmuszona jestem połączyć ze sobą kilka przymiotników, ponieważ moja osobowość jest raczej złożona. Gdy byłam malutka odezwała się we mnie wielka pasja do rysowania i malowania. Ukończyłam Liceum Sztuk Plastycznych a potem studia na kierunku Architektury Wnętrz z wynikiem celującym i dodatkowym wyróżnieniem. Jako malarka (sztuka figuratywna) zorganizowałam wiele międzynarodowych wystaw. W 2005 roku rozpoczęłam karierę jako Fashion Designer, projektując i realizując kolekcje sukien ślubnych.

W 2015 roku założyłam mój osobisty blog, którego główna cześć skierowana jest do kobiet, uwięzionych w toksycznych związkach. Założyłam tego bloga, aby choć w malutkim stopniu móc „zapobiec” przemocy i podać rękę dziewczynom, które często tej pomocy nie otrzymują. Internet wydał mi się najlepszym miejscem by dotrzeć do jak największej liczby kobiet.

Pisząc bloga, wciąż kontynuowałam naukę i zdobyłam tytuł Facylitatora w Ustawieniach Rodzinnych (systemowych) i Psychogenealogii (ex legge nr 4 z 2013 r.).

Ukończyłam także wiele stymulujących kursów ewolucyjnych.

-Kolor pracy twojego przeznaczenia.

– Świadome użycie koloru.

– Archetypy w kolorach.

– Fizyczne i psychiczne samopoczucie dzięki kolorom.

– Archetypy kobiet.

– Konstelacje rodzinne i psychogenealogia.

– Psychologia koloru.

– Psychologia zwiazku. Zwiazki i seksualnosc.
– Problemy w zwiazkach. Jak zarzadzac relacjami z partnerem.
– Strach. Jak sobie z nim radzic.
– Klamstwo: od wyrazu twarzy do wiadomosci podprogowych.
– Mapy myślowe: narzędzie do zarządzania biznesowego i osobistego.
– Komunikacja niewerbalna.
– Psychologia koloru.
– Bioarchitektura.
– Ergonomia.


Jestem „pożeraczką” książek i myślę, że urodziłam się dwukrotnie: pierwszy raz z łona matki, a następnie (po zakończeniu serii poszukiwań duchowych) z ciemności życia.

Podczas moich niezliczonych podróży poznałam wiele wyjątkowych osób, od których bardzo dużo się nauczyłam. Podróżując, jeszcze bardziej utwierdziłam się w przekonaniu, że nic nie dzieje się bez przyczyny.

Jestem zakochana w życiu w architekturze Le Corbusiera i w książkach Paolo Coelho.

Moja największa misja?

Poznawać i odkrywać świat a wraz z nim ludzki umysł.


Anita J. Valerio, PSICOLOGIA OLISTICA, COACHING, FACILITATRICE IN COSTELLAZIONI FAMILIARI E PSICOGENEALOGIA (ex legge nr.4 del 2013) codice iscrizione SIAF Italia AB2964P-OP Operatore Olistico. Interior Designer (www.arredaminds.it).

.

Chi sono? Vorrei rispondere a questa domanda utilizzando una sola parola ma invece devo accostare più aggettivi perchè la mia personalità e’ alquanto complessa. Già in tenera età ho mostrato una precoce inclinazione per il disegno e la pittura. Diplomata al liceo delle Belle Arti ho proseguito i miei studi laureandomi con 110 e lode in Interior Design presso la facoltà di Architettura. Come pittrice (arte figurativa) ho allestito parecchie mostre nazionalie internazionali. Nel 2005 ho inizato il mio percorso da Fashion Designer, disegnando e realizzando le collezioni di abiti da sposa.

Nel 2015 è nato anche il mio Personal Blog dedicato alle donne imprigionate nelle relazioni tossiche. Ho aperto questo blog per fare „prevenzione” contro la violenza sulle donne. L’internet mi era sembrato il posto migliore per arrivare a più donne possibili.

Da questa esperienza ho proseguito i miei studi e sono diventata una Facilitatrice in Costellazioni Familiari e Psicogenealogia (professione disciplinata dalla legge nr.4 del 2013).

Ho conseguito nel tempo nuovi e stimolanti corsi evolutivi..

 • “Colore del lavoro del tuo destino.“
 • “Uso consapevole del colore.“
 • “Gli archetipi nei colori.“
 • “Il benessere fisico e mentale attraverso i colori.“
 • “Archetipi delle donne.“
 • “Costellazioni Familiari e Psicogenealogia.“
 • “Psicologia di coppia. Relazioni e sessualita’.”
 • “Questioni di coppia. Come gestire il rapporto con il partner.”
 • “La paura – come gestirla?”
 • “La menzogna: dalle espressioni facciali ai messaggi subliminali.”
 • „Mappe mentali: uno strumento per la gestione aziendale e personale.”
 • „Comunicazione non verbale”.
 • “Psicologia del colore.“
 • “Bioarchitettura.“
 • “Ergonomia.“

Sono una divoratrice di libri e credo di essere nata per ben due volte: dal ventre della madre e poi dalle tenebre della vita; dopo aver conseguito una serie di ricerche spirituali.

Durante i miei innumerevoli viaggi ho conosciuto tantissime persone davvero speciali dalle quali ho appreso moltissimo. Viaggiando ho imparato che tutto succede per una ragione.

Innamoratissima della vita, di Le Corbusier e di Paolo Coelho.

La mia più grande missione?

Conoscere & esplorare il mondo e con esso la mente umana.