Ustawienia systemowe (konstelacje rodzinne) ratunkiem dla problematycznego związku.

W psychogenealogii i konstelacjach rodzinnych pojecie „para”, oznacza związek między dwoma RÓWNYMI SOBIE osobami.

W przeciwieństwie do hierarchicznego porządku rodziny z której pochodzimy, koncepcja założenia nowej własnej rodziny polega na stałej relacji dwojga ludzi mających równe prawa i obowiązki, równą godność, jednakową odpowiedzialność i własną autonomię.

Równowaga miedzy partnerami, zawsze musi pozostać zachowana – nie istnieje ona tylko w przypadku relacji rodzice/dzieci, ponieważ zgodnie w wszelkimi prawami: rodzice dają a dzieci otrzymują.

W związku, ustanawia się zatem „relację wzajemnej wymiany” skonstruowaną na podstawie własnych potrzeb i zdolności. Wymiana ta, może ewoluować pozytywnie: gdyż jeśli ja, otrzymuje trochę więcej od tego o co proszę jestem pobudzany do dawania i także daje od siebie coraz więcej i więcej. W ten sam sposób, wymiana może ewoluować w sposób negatywny: gdy otrzymam trochę mniej niż prosiłem, doprowadzę do tego, że z kolei i ja dam trochę mniej. Wszystko to na dłuższą metę prowadzi do zubożenia wymiany i automatycznie do zakończenia relacji.

Technika konstelacji rodzinnych znalazła szerokie zastosowanie w rozwiązywaniu problemow w związku. Konstelacje rodzinne, wymagają bardzo dynamicznego podejścia do każdej kwestii i zasadniczo, mają na celu szybkie rozwiązanie problemu, a nie tylko suchą analizę życia „zaburzonej” pary.
Ustawienia w rzeczywistości pozwalają wyeliminować często występujące nieporozumienia, bez zagłębiania się w historie i w sam powód konfliktu.


Kluczowym punktem ustawień systemowych dotyczących par jest odkrycie co takiego dzieje się w „prawie równowagi” (Bert Hellinger). Równowagi, która wydaje się od zawsze istnieć w strukturze rodzinnej i której należy przestrzegać dla dobra rodziny i dla jej przetrwania.

Równowagę między rodzicami a dziećmi można naświetlić następująco: rodzice obdarowują swoje dzieci i czynią to z miłością a te z kolei okazują wdzięczność za wszystko to, co otrzymują.Tak własnie powinna wyglądać równowaga – pierwsi są dorosłymi a drudzy dziećmi a natura chce aby pierwsi „żywili” i zajmowali się drugimi.

W przypadku pary (gdzie obie osoby są dorosłe), aby zapewnić utrzymanie równowagi, oba elementy powinny być protagonistami uczciwej wymiany, powinny w równej mierze dawać i otrzymywać.

To prawo równowagi, choć bardzo interesujące z teoretycznego punktu widzenia, wydaje się nieco trudne do zrealizowania. Dla kogoś może być ono prawdziwą utopią: jak dwoje ludzi o różnych charakterach i osobowościach może w równych ilościach dawać i przyjmować?

Wychodząc z tego założenia, możemy zatem śmiało stwierdzić, że prędzej czy później, wszystkie pary będą musiały przywrócić równowagę w ich związku; równowagę, która z rożnych przyczyn zostanie zachwiana.

Aby móc wydobyć na wierzch wszelkie głębokie problemy (mówimy tu o konstelacjach rodzinnych), będziemy musieli sięgnąć aż do samych źródeł mężczyzny i kobiety tworzących związek; do ich prawdziwej tożsamości a mianowicie do stosunków z ojcem i matką.Tak więc w ustawieniach pojawią się nowe i stare komponenty.

Utworzenie „nowej”, zrównoważonej pary będzie mogło nastąpić tylko wtedy, gdy obie jednostki nabiorą właściwego szacunku do swoich rodziców, gdy oboje zaakceptują swoje pochodzenie a następnie pozostawią przeszłość za sobą.

Mężczyzna i kobieta, którzy się w sobie zakochują i zakładają nowy związek, muszą opuścić „dom ojca”, zanim pójdą mieszkać do nowego domu.
Ideałem, byłoby całkowite „psychologiczne” oddzielenie się od rodziców, ale stać może się to tylko wtedy, gdy młoda osoba głęboko zaakceptuje nowe zmiany i zda sobie z tego faktu sprawę.

„Porządki miłości”
Według Berta Hellingera porządki miłości ukazują hierarchię (zaobserwowaną podczas konstelacji rodzinnych) w której możemy dostrzec istnienie dobrze zdefiniowanego porządku. Porządek ten istnieje w każdej grupie, nie tylko w systemie rodzinnym (ale też w narodzie itd).

Każdy człowiek posiada w sobie trzy poziomy świadomości:
1) świadomość indywidualna: pozwala nam rozróżnić co jest dobre a co złe;
2) biologiczna świadomość rodzinna: determinuje nasze „wierzenia i przekonania” i wpływa na świadomość wielu pokoleń;
3) świadomość zbiorowa: definiuje naszą przynależność do narodu, grupy etnicznej, języka, religii, kultury itp.

Obserwując konstelacje rodzinne możemy stwierdzić, iż wiele problemów pojawia się, gdy porządek miłości zostaje załamany. Porządki miłości określają, kto przychodzi pierwszy, kto odchodzi, kto został wykluczony… Opisują one naturalny przepływ miłości, od dziadków po rodziców i dzieci.

Zasady te, wywierają wpływ na co najmniej trzy pokolenia.

Główną zasadą porządków miłości jest to, że rodzice dają życie, a dzieci je przyjmują. Przyczyny problemów i nieporozumień w związku, są często głębsze niż wcześniej sądzono. Podstawy relacji między kobietą i mężczyzną oparte są na więziach i schematach zapożyczonych z poprzednich pokoleń oraz na nieposzanowanych porządkach miłości.

Za pomocą konstelacji rodzinnych Berta Hellingera można rozpoznać w jaki sposób modele należące do przeszłości, nieświadomie uwarunkowują zarówno wybór partnera, zachowanie się pary a także edukację i wychowanie dziecka.

….

Za błędy przepraszam. Staram się jak mogę 😊. Wyjechałam, gdy byłam “mała” i od 25 nie używam języka polskiego ale pozostał we mnie wielki sentyment do kraju ….. Serdecznie pozdrawiam!

(UWAGA: Wszystkie artykuły, zamieszczone na blogu mają charakter zwykłych definicji i oparte są na ogólnodostępnych wiadomościach zawartych w encyklopediach i materiałach naukowych. Wszystkie opisane informacje, nie stanowią porady medycznej i mogą być niedokładne . Treści, przedstawione są wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie zastępują w żaden sposób porady lekarskiej).

  
Instagram: https://www.instagram.com/anita.j.valerio/

(*Zamieszczone zdjęcie pochodzi z Pinterest: https://www.pinterest.it/pin/147915169002589444/ )


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *