Ustawienia rodzinne – konstelacje rodzinne (ustawienia systemowe).

Konstelacje rodzinne i systemowe, to technika opracowana w kontekście psychologii systemowej stworzonej przez Berta Hellingera (
Bert Hellinger ur 16 grudnia 1925 niemiecki psycholog i pisarz. Uczony teologii i pedagogiki. Wyznaczył podstawy swoich teoretycznych i metodologicznych linii dotyczących konstelacji rodzinnych i systemowych, jednego z różnych przejawów psychologii fenomenologicznej i systemowej).

. Technika Konstelacji Rodzinnych, nazywana tez „psycho / kwantową ” opiera się o aspekty hipnozy Miltona Ericksona, psychodramy Moreno, gestaltu Perlsa, terapii rodzinnej, oraz na założeniach Junga, Freuda.

Najbardziej widoczna w tej technice jest możliwość dostępu do „zbiorowej świadomości rodzinnej” poprzez „ruchy reprezentantów” . Świadomość zbiorowa, zachowuje w sobie wszystkie wydarzenia, które kiedykolwiek miały miejsce w rodzinie – „pozostają one zapisane” w tak zwanym „polu kwantowym”.

Konstelacje rodzinne według Berta Hellingera pokazały, że wszyscy jesteśmy częścią większego systemu tak zwanego „systemu rodzinnego”. Do systemu rodzinnego, należą nie tylko rodzice, bracia i siostry, ale także dziadkowie, pradziadkowie i przodkowie (są też inne osoby ważne dla systemu, np poprzedni partnerzy rodziców lub dziadków).


W systemie tym, wszyscy napędzani są przez wspólną siłę, która przestrzega pewnych zasad. Z konstelacji rodzinnych wynika, że system rodzinny jest polem energetycznym w którym wszyscy znajdują się w rezonansie i nic nie dzieje się bez wpływu na innych.

Czasami pole to zostaje zakłócone – panuje w nim „nieporządek”. Powstaje on, gdy ktoś w systemie rodzinnym został odrzucony lub zapomniany – ludzie ci, rezonują z nami i utrzymują się na poziomie teraźniejszości. System rodzinny, regulowany jest przez jedno podstawowe prawo: wszyscy, którzy są jego częścią, mają taką samą przynależność. Nikt nie może być wykluczony. Nikogo nie można pominąć ani zapomnieć.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu członek rodziny zostanie wykluczony z tego systemu – inny członek rodziny (na zasadzie rezonansu) zostaje „wezwany” do reprezentowania osoby wykluczonej. Kiedy do tego dochodzi, możemy zaobserwować w danej osobie dziwne zachowania (uzależnienia, agresje, chorobę).

Osoba ta w swojej podświadomości, połączona jest miłością z osobą wykluczoną i poprzez swoje zachowanie, zmusza nas do zrobienia tego samego. Zmusza nas, by osoba wykluczona, została z powrotem przyłączona do systemu rodzinnego.

Zamiast próbować zmienić postępowanie „zaburzonej” osoby (co i tak nie przyniesie pożądanych efektów, ponieważ działają tutaj „wyższe prawa”) – należy spojrzeć na cały system rodzinny do którego należymy i dostrzec w którym momencie, został z niego wykluczony jakiś członek. Po przywróceniu go do systemu w rodzinie na nowo zapanuje harmonia.

Rozwiązanie naszych problemów, leży własnie w systemie rodzinnym. Od narodzin, narażeni jesteśmy na wpływy systemu naszych rodzin i nieustannie zbieramy bodźce i informacje, które kształtują naszą jednostkę. Wszystkie negatywne zdarzenia z poprzednich pokoleń, odciskają piętno na naszym bycie. Ilekroć spojrzymy na to, czego inni nie chcieli widzieć i pozwolimy wczuć się w energie losów rodzinnych, system zostaje na nowo skonfigurowany, zmieniając tym samym życie i przeznaczenie każdego z członków naszej konstelacji rodzinnej.

Konstelacje rodzinne i systemowe są wyjątkową okazją, aby poznać korzenie problemow i wyeliminować bariery i blokady, które uniemożliwiają osiągnięcie jednego (lub wielu) z naszych celów.

Konstelacje rodzinne, otwierają drogę do wyjścia z zablokowanych, trudnych i wyglądających na stracone sytuacji. Każde negatywne wydarzenie, które spotkało któregoś z naszych krewnych i nie zostało emocjonalnie „zmetabolizowane” przez rodzinę, wpływa na życie wszystkich członków tego samego systemu.

Przede wszystkim wibrują i oddziaływują w naszych systemach: sekrety, wykluczenia, zdrady, nierozwiązane kłótnie, aborcje i osoby przedwcześnie zmarłe. Ponieważ wszyscy jesteśmy połączeni więzami krwi i miłości, zdarza się, że „ochotnik” (jeden z członków rodziny) poświęca się, by zrównoważyć zaistniałą krzywdę. „Ochotników” możemy łatwo rozpoznać, gdyż są to osoby, które „z powodu dziwnego zrządzenia losu” nie są w stanie niczego zrealizować – są to dzieci z nieuleczalnymi chorobami, alkoholicy, samobójcy, narkomani, schizofrenicy itd.

Konstelacje rodzinne, dają możliwość zharmonizowania naszego systemu rodzinnego i odnalezienia miejsca, w którym poczujemy się dobrze i które pozwoli nareszcie odnaleźć nam się w społeczeństwie. Tylko to własnie, dokładnie określone miejsce, może zapewnić nam dobre życie w harmonii ze wszystkimi systemami, w których się znajdujemy.

Poczucie przynależności jest jednym z podstawowych fundamentów konstelacji rodzinnych. Wszyscy członkowie rodziny, mają takie samo prawo przynależności do tej rodziny a jest to prawo nienaruszalne, które nabywa się przez zwykły fakt posiadania dwojga rodziców, a wlasciwie przez sam fakt poczęcia.

Ta świadomość, odpowiada kategorii „podstawowych potrzeb” (Maslow) i konieczności przynależności, która służy zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony, zaufania i spokoju w odniesieniu do otaczającego środowiska i ludzi znajdujących się w pobliżu.

Prawo przynależności mówi: „każdy członek systemu rodzinnego ma prawo być częścią tegoż systemu , w związku z czym, nikt nie może zostać wykluczony z jakiegokolwiek powodu”.

Często zdarza się, że niektórzy członkowie zostają odrzuceni i wymazani z pamięci , na przykład z powodu poważnej choroby lub śmierci – często w szczególnie bolesnych okolicznościach (morderstwo, samobójstwo, wojna). Niektórzy zostają oddani do adopcji, tracąc przy tym szansę wejścia we własny genetyczny system rodzinny. Inne osoby zostają usunięte, wykluczone i zapomniane przez rodzinę (marginalizacja społeczna, uwięzienie, homoseksualizm, emigracja, powody religijne i społeczne).

Osoby wykluczone, muszą zostać ponownie zintegrowane z rodziną a jeśli tak się nie stanie, następcy będą musieli zapłacić cenę wykluczenia, często przeżywając na nowo los wykluczonych przodków.

Aby przywrócić harmonie w systemie, wystarczy zebrać wszystkie potrzebne informacje, rozpoznać wykluczony element, (poznać jego imię, datę urodzenia i śmierci, miejsce pochowku). W przypadku przodków, którzy zginęli w wojnie lub zagubili się i zostali zapomnieni, bardzo ważne jest „rozpoznanie ich osoby” oraz uhonorowanie złożonej przez nich ofiary.

Za błędy przepraszam. Staram się jak mogę 😊. Wyjechałam, gdy byłam “mała” i od 25 nie używam języka polskiego ale pozostał we mnie wielki sentyment do kraju ….. Serdecznie pozdrawiam!

(UWAGA: Wszystkie artykuły, zamieszczone na blogu mają charakter zwykłych definicji i oparte są na ogólnodostępnych wiadomościach zawartych w encyklopediach i materiałach naukowych. Wszystkie opisane informacje, nie stanowią porady medycznej i mogą być niedokładne . Treści, przedstawione są wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie zastępują w żaden sposób porady lekarskiej).

Instagram: https://www.instagram.com/anita.j.valerio/

(*Zamieszczone zdjęcie pochodzi z Pinterest: https://www.pinterest.it/pin/107382772358371698/ )

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *