Syndrom sztokholmski.

Symbol Sztokholmski to psychologiczne uzależnienie, objawiające się pozytywnym sentymentem w stosunku do osoby dopuszczającej się przemocy fizycznej, werbalnej i psychologicznej; nieczęsto kończące się zadurzeniem bądź miłością. (Relacja na zasadzie „ofiara-kat”.)

Syndrom ten, został pierwszy raz zdiagnozowany 23 sierpnia 1973 roku.

32 letni wówczas Jan Erik Olsson osadzony w więzieniu za kradzież, po ucieczce z zakładu karnego i sukcesywnej napaści na Sveriges Kredit Bank, wraz ze swoim wspólnikiem Clark Olofsson 26 lat zabiera w zakład 3 kobiety i 1 mężczyznę, zamykając ich wraz ze sobą w korytarzu 16mt/3,5mt na całe 131 godzin.

Właśnie podczas tego napadu, po raz pierwszy poproszono o pomoc psychologa.

Ofiary, wyraźnie obawiały się policji a nie własnych oprawców , odczuwając przy tym potrzebę odwzajemnienia.

Na poziomie podświadomości, rozwinęła się u nich wyraźna automatyczna reakcja emotywna: zdobyć zaufanie kata i zjednać go sobie jako kompana.

Ciagle narastający stres psycho-fizyczny, doprowadził do rozwoju sentymentu poddania i podporządkowania . Pojawiła się silna więź „pozytywna” .

Zachowanie katów, przejawiające się na absolutnym niestosowaniu przemocy fizycznej oraz wspólne przebywanie w zamkniętym pomieszczeniu, jeszcze bardziej umocniło relacje ofiara-kat.

Zygmunt Freud, opisuje zjawisko jako swoistą regresję na poziomie podświadomości i powrót do czasów dzieciństwa (emocje dziecka sprzed 5 roku życia). Zauważa ekstremalne uzależnienie psychologiczne na płaszczyźnie dziecko-ojciec, oraz zachodzącą w mózgu reakcję negacji i kłamstwa.

Opóźniona interwencja ze strony policji, doprowadziła do tak zwanej „negacji władz”.

U ofiar, wystąpiło automatyczne i bardzo silne zjednanie z katem : „my tutaj razem – przeciwko zewnętrznemu światu”.

U każdego uwięzionego, pojawiło się 5 wyodrębnionych faz :

1. Niedowierzanie.

2. Iluzja szybkiego uwolnienia.

3. Rozczarowanie.

4. „Praca” na płaszczyźnie mentalnej i fizycznej.

5. Rezygnacja z własnej przeszłości.

Silna więź z oprawcami, doprowadziła u ofiar, do długoletniej reakcji na poziomie podświadomości, kończąc się ślubem jednej z nich z Olofssonem , częstymi wizytami w więzieniu pozostałych uprowadzonych, oraz zbiórka funduszy na rzecz zamkniętych w zakładach karnych.

„Przemoc to upadek rozumu.”

Margit Sandemo

Za błędy przepraszam. Staram się jak mogę 😊. Wyjechałam, gdy byłam “mała” i od 25 nie używam języka polskiego ale pozostał we mnie wielki sentyment do kraju ….. Serdecznie pozdrawiam!

(UWAGA: Wszystkie artykuły, zamieszczone na blogu mają charakter zwykłych definicji i oparte są na ogólnodostępnych wiadomościach zawartych w encyklopediach i materiałach naukowych. Wszystkie opisane informacje, nie stanowią porady medycznej i mogą być niedokładne . Treści, przedstawione są wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie zastępują w żaden sposób porady lekarskiej).

Instagram: https://www.instagram.com/anita.j.valerio/

(*Zamieszczone zdjęcie pochodzi z Pixabay)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *