Schizofrenia.

Schizofrenia, jest silnym zaburzeniem umysłu, prowadzącym do psychozy a objawiającym się brakiem spójności w myśleniu i w emocjach. To ewoluujący stan psychiczny z pewnymi stałymi jednak elementami, takimi jak halucynacje i delirium. W fazie zaawansowanej, także z abulią (zmniejszenie woli i inicjatywy), apatią i obojętnością afektywną.

Początkowo, schizofrenię nazywano DEMENTIA PRECOX (demencja młodego wieku).

Sama nazwa, pochodzi z języka greckiego i oznacza SCHIZIS rozszczepienie PHRENOS umysł – czyli rozszczepienie umysłu od rzeczywistości.

Schizofrenia, najczęściej pojawia się u ludzi młodych : 20-25 lat mężczyźni , 30 lat kobiety.

Wyróżnia się trzy gałęzie objawów :

1. Pozytywne/wytwórcze

– odłączenie od rzeczywistości,

– halucynacje,

– zaburzenia słuchowe,

– delirium,

– urojone prześladowanie,

– zazdrość,

– nihilizm,

– omamy,

– hipochondria,

– obsesyjna religijność.

2. Objawy negatywne (trudniejsze do rozpoznania i nieczęsto mylone z depresją)

– apatia,

– „spłaszczenie” emocjonalne,

– utrata inicjatywy,

– utrata ideałów,

– pogorszenie kontaktów socjalnych,

– pogorszenie kontaktów międzyludzkich w miejscu pracy,

– niska higiena osobista,

– izolacja,

– narkotyki.

3. Objawy poznawcze (niezbyt ewidentne, dlatego trudne do rozpoznania)

– zaburzenia koncentracji,

– spowolnione podejmowanie decyzji,

– problemy z koncentracją,

– problemy z wykonywaniem pracy,

– zaburzenia zachowania,

– pobudzenie a czasami agresja.

Generalnie, objawy z tej grupy, towarzyszą chorej osobie już do samego końca.

Do wystąpienia schizofrenii, ma w pewnym procencie wpływ podłoża genetycznego ; jeśli schizofrenia występowała w rodzinie , prawdopodobieństwo zachorowania podnosi się o 10%.

Schizofrenia, może wystąpić u osób po skomplikowanym porodzie . Mają na nią także wpływ : silny stres psychiczny , toksyczność otoczenia , stres środowiskowy .

Niejednokrotnie, może rozwinąć się na skutek zaburzonych relacji w rodzinie, jak na przykład : zła komunikacja ogólna, zachwiane emocje, komunikacja niespójna/niezgodna i sprzeczna.

Rozróżniamy schizofrenię:

1. Paranoidalną

– delirium,

– halucynacje.

2. Hebefreniczną

– zaburzenia myślenia,

– spłycenie uczuć,

– chaotyczne myśli i czyny,

– infantylizm.

3. Prostą

– przeważają objawy z grupy negatywnych z niewielkim dodatkiem wytwórczych.

4. Katatoniczną

– zaburzenia psychomotoryczne: osłupienie lub nadmierne pobudzenie.

5. Niezróżnicowaną

– zmienność objawów , brak przewagi.

Leki na schizofrenię, pojawiły się już w 1950 roku. Od 1990 roku, wprowadzono tak zwaną „grupę leków drugiej generacji”. Są to leki przeciwpsychotyczne, które nie prowadzą do uzależnienia.

Po przebytej hospitalizacji , pacjent przechodzi swoistą formę terapii/rehabilitacji w której na nowo uczy się ubierać, myć, jeść, rozmawiać. Bardzo ważna jest terapia rodzinna, terapia grupowa i zachowawczo-poznawcza.

W przypadkach katatonicznych, stosuje się elektrowstrząsy, psychoedukacje i psychoterapię .

10% osób dotkniętych schizofrenią, niestety ucieka się do samobójstwa.

Za błędy przepraszam. Staram się jak mogę 😊. Wyjechałam, gdy byłam “mała” i od 25 nie używam języka polskiego ale pozostał we mnie wielki sentyment do kraju ….. Serdecznie pozdrawiam!

(UWAGA: Wszystkie artykuły, zamieszczone na blogu mają charakter zwykłych definicji i oparte są na ogólnodostępnych wiadomościach zawartych w encyklopediach i materiałach naukowych. Wszystkie opisane informacje, nie stanowią porady medycznej i mogą być niedokładne . Treści, przedstawione są wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie zastępują w żaden sposób porady lekarskiej).

Instagram: https://www.instagram.com/anita.j.valerio/

(*Zamieszczone zdjęcie pochodzi z Pixabay)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *