Schizofrenia

Schizofrenia, jest silnym zaburzeniem umysłu, prowadzącym do psychozy a objawiającym się brakiem spójności w myśleniu i w emocjach. To ewoluujący stan psychiczny z pewnymi stałymi jednak elementami, takimi jak halucynacje i delirium. W fazie zaawansowanej, także z abulią (zmniejszenie woli i inicjatywy), apatią i obojętnością afektywną.

Początkowo, schizofrenię nazywano DEMENTIA PRECOX (demencja młodego wieku).

Sama nazwa, pochodzi z języka greckiego i oznacza SCHIZIS rozszczepienie PHRENOS umysł – czyli rozszczepienie umysłu od rzeczywistości.

Schizofrenia, najczęściej pojawia się u ludzi młodych : 20-25 lat mężczyźni , 30 lat kobiety.

Wyróżnia się trzy gałęzie objawów :

1. Pozytywne/wytwórcze

– odłączenie od rzeczywistości

– halucynacje

– zaburzenia słuchowe

– delirium

– urojone prześladowanie

– zazdrość

– nihilizm

– omamy

– hipochondria

– obsesyjna religijność

2. Objawy negatywne (trudniejsze do rozpoznania i nieczęsto mylone z depresją)

– apatia

– „spłaszczenie” emocjonalne

– utrata inicjatywy

– utrata ideałów

– pogorszenie kontaktów socjalnych

– pogorszenie kontaktów międzyludzkich w miejscu pracy

– niska higiena osobista

– izolacja

– narkotyki

3. Objawy poznawcze (niezbyt ewidentne, dlatego trudne do rozpoznania)

– zaburzenia koncentracji

– spowolnione podejmowanie decyzji

– problemy z koncentracją

– problemy z wykonywaniem pracy

– zaburzenia zachowania

– pobudzenie a czasami agresja

Generalnie, objawy z tej grupy, towarzyszą chorej osobie już do samego końca.

Do wystąpienia schizofrenii, ma w pewnym procencie wpływ podłoża genetycznego ; jeśli schizofrenia występowała w rodzinie , prawdopodobieństwo zachorowania podnosi się o 10%.

Schizofrenia, może wystąpić u osób po skomplikowanym porodzie . Mają na nią także wpływ : silny stres psychiczny , toksyczność otoczenia , stres środowiskowy .

Niejednokrotnie, może rozwinąć się na skutek zaburzonych relacji w rodzinie, jak na przykład : zła komunikacja ogólna, zachwiane emocje, komunikacja niespójna/niezgodna i sprzeczna.

Rozróżniamy schizofrenię:

1. Paranoidalną

– delirium

– halucynacje

2. Hebefreniczną

– zaburzenia myślenia

– spłycenie uczuć

– chaotyczne myśli i czyny

– infantylizm

3. Prostą

– przeważają objawy z grupy negatywnych z niewielkim dodatkiem wytwórczych

4. Katatoniczną

– zaburzenia psychomotoryczne: osłupienie lub nadmierne pobudzenie

5. Niezróżnicowaną

– zmienność objawów , brak przewagi

Leki na schizofrenię, pojawiły się już w 1950 roku. Od 1990 roku, wprowadzono tak zwaną „grupę leków drugiej generacji”. Są to leki przeciwpsychotyczne, które nie prowadzą do uzależnienia.

Po przebytej hospitalizacji , pacjent przechodzi swoistą formę terapii/rehabilitacji w której na nowo uczy się ubierać , myć , jeść , rozmawiać. Bardzo ważna jest terapia rodzinna , terapia grupowa i zachowawczo-poznawcza.

W przypadkach katatonicznych, stosuje się elektrowstrząsy, psychoedukacje i psychoterapię .

10% osób dotkniętych schizofrenią, niestety ucieka się do samobójstwa.

Za błędy przepraszam. Staram się jak mogę 😊. Wyjechałam, gdy byłam “mała” i od 25 nie używam języka polskiego ale pozostał we mnie wielki sentyment do kraju ….. Serdecznie pozdrawiam!

(UWAGA: Wszystkie artykuły, zamieszczone na blogu mają charakter zwykłych definicji i oparte są na ogólnodostępnych wiadomościach zawartych w encyklopediach i materiałach naukowych. Wszystkie opisane informacje, nie stanowią porady medycznej i mogą być niedokładne . Treści, przedstawione są wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie zastępują w żaden sposób porady lekarskiej).

(*immagine utilizzata proviene da Pixabay)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *