Dlaczego boimy się widoku krwi? Hemofobia i co to właściwie znaczy ?

Hemofobia z greckiego Haima „krew” i Phobos „strach” jest panicznym lękiem przed krwią a właściwie przed jej widokiem .

Może dotyczyć widoku własnych skaleczeń i związanego z nimi krwawienia , bądź też widoku krwi drugiej osoby. Często, do wywołania objawów , wystarczy „krwawa scena” filmowa a nawet tylko „zwyczajna krwawa myśl”.

Fobia ta, dotyczy aż 30% populacji.

Osoba nią dotknięta , panicznie boi się skaleczeń i unika wszelkiego rodzaju zaostrzonych i tnących przedmiotów . Odczuwa paniczny strach przed wizytą w szpitalu i laboratorium analiz. Niepokój przed lękiem jest czasami tak silny, iż jednostka , stara się unikać każdego , związanego z nim „bodźca fobicznego”.

Symptomy hemofilii w zależności od nasilenia „ataku”, podzielone są na dwie fazy.

Do pierwszej należą :

– kołatanie serca

– przyspieszony rytm serca

– podniesienie ciśnienia tętniczego

Do fazy drugiej – podczas której, osoba wystawiona na wiele dłuższy kontakt z widokiem krwi odczuwa:

– mdłości

– nagłe zblednięcie

– nadmierna potliwość

– omdlenie

W przypadku omdlenia, należy jak najszybciej położyć osobę na płaskiej powierzchni i unieść do góry jej nogi . W przypadku zawrotów głowy i ograniczonej powierzchni , można usadzić osobę na krześle, opuścić jej głowę i umieścić ją między kolanami.

Przyczyny hemofobii, do tej pory pozostają nie znane. Przypuszcza się, iż są one w jakiejś części uzależnione genetycznie . Mogą też być spowodowane czynnikami psychologicznymi oraz urazami z dzieciństwa.

Częściej, zapadają na nią osoby podatne na lęki , wrażliwe psychicznie oraz hipochondrycy.

W wielu przypadkach, hemofobia osiąga poziom patologiczny i staje się czynnikiem , bardzo ograniczającym życie.

W celu wyleczenia osób dotkniętych hemofobią, stosuje się terapię poznawczo- behawioralną, podczas której, oswaja się „pacjenta” z widokiem krwi.

Anita J. Valerio – facylitator w rodzinnych ustawieniach systemowych i psychogenealogii. 

Ustawienia indywidualne i grupowe – kontakt: mail a.adesign@katamail.com

Me: https://www.instagram.com/anita.j.valerio/

(UWAGA: Wszystkie artykuły, zamieszczone w kategorii „Psycho-socjologia” mają charakter zwykłych definicji i oparte są na ogólnodostępnych wiadomościach zawartych w encyklopediach i materiałach naukowych. Wszystkie opisane informacje, nie stanowią porady medycznej i mogą być niedokładne . Treści, przedstawione są wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie zastępują w żaden sposób porady lekarskiej).

(*immagine utilizzata proviene da Pixabay)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *