Co to jest metagenealogia?

Pojecie METAGENEALOGIA, zostało wprowadzone przez Alejandra Jodorowskiego na początku lat osiemdziesiątych.

Ówcześnie, wszystkie dziedziny nauk, które używały tego określenia miały jedną wspólną cechę: analizowały wpływ rodziny na jednostkę.

Zainteresowanie psychoterapeutów i „zwykłych” ludzi drzewem genealogicznym, ogromnie wzrosło po latach siedemdziesiątych, epoce, w której psychoanalitycy natknęli się na problem relacji międzypokoleniowych.

Rodzina każdego z nas, przekazuje pozytywne i negatywne energie swoim jednostkom. „Podświadomość rodzinna” wchodząc w interakcję z „podświadomością osobistą” , przekazuje wszystko to, co możemy określić mianem dobre lub złe.

Dogłębne badanie drzewa genealogicznego, daje możliwość zrozumienia w jakim stopniu myśli, uczucia, pragnienia i wynikające z życia konflikty i rany można wykryć w całej naszej przeszłości rodzinnej.

Metagenealogia ujawnia nam, że ​​daty, choroby, urodzenia, zgony, wypadki i imiona są jak powtarzające się etapy i są przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Tendencja do identyfikowania się i „bycia wiernym” członkom naszej rodziny, może okazać się postawą bolesną, paraliżującą i autodestrukcyjną. Mało tego: ludzie, którym przysięgamy lojalność, często sami naśladują postaci z przeszłości. Tworzy się w ten sposób swoistego rodzaju –dziedziczny łańcuch więźniów. Odkrycie dynamiki własnego klanu rodzinnego, pomaga nam dostrzec i zrozumieć nasze zahamowania i słabości.

Upadamy, nie możemy się zrealizować, tracimy pieniądze, nie czujemy się spełnieni i nie zdajemy sobie sprawy, że wszystko to wynika z przynależności do naszego rodzinnego klanu: musimy być ciągle posłusznymi temu porządkowi rodzinnemu i nie możemy złamać reguły, narzuconej nam przez naszych przodków – w grę wchodzi tutaj utrata rodzicielskiej miłości i przynależności do naszej rodziny.

Od czasu naszego przybycia na świat, nasi rodzice nieświadomie przerzucają na nas wszelkiego rodzaju uczucia: emocjonalne, intelektualne, cielesne i seksualne, które w końcu ukierunkowują nasze życie. Dziecko, przejmuje te projekcje i się z nimi utożsamia – stają się one bardzo ciężką odpowiedzialnością, która będzie mu towarzyszyć przez resztę życia.

W mniejszym lub większym stopniu, wszyscy zachowujemy nieświadomą lojalność wobec naszej historii rodzinnej. Wszystko to, co otrzymaliśmy od naszych rodziców,przekazujemy naszym dzieciom, określając przeznaczenie każdej indywidualnej postaci z naszego drzewa genealogicznego.

Zgłębianie tajemnic podświadomości naszej rodziny, prowadzi nas do odkrycia i do zrozumienia w jaki sposób życie naszych przodków zawiera fakty, które rezonują z naszymi obecnymi problemami.To tak, jakby wszystkie nasze trudności były nieświadomym dziedzictwem, które przypisały nam traumatyczne sytuacje z przeszłości. Uświadamiając sobie „rodzinne pochodzenie konfliktu” i jego konsekwencje w naszym życiu, możemy bezpośrednio poradzić sobie z blokadą i po prostu ją rozwiązać .

Aby przełamać tę rodzinną grę z powtórzeniami, aby odzyskać naszą indywidualną wolność, należy poznać najważniejsze fakty dotyczące naszej historii. Nie chodzi o wycinanie korzeni naszego drzewa, ale o ich lepsze zrozumienie i rozwiązanie „neurotycznych węzłów”, które zostały w nich niegdyś utworzone.

Będąc w stanie odkryć dynamikę funkcjonowania naszego drzewa, można rozwiązać przyczyny naszych blokad, oporów, obaw, frustracji, niezadowolenia, porażek i chorób. To właśnie drzewo genealogiczne, zapewnia nam wszystko to czego potrzebujemy, aby rozpocząć proces osobistego wyzwolenia.

Po pierwsze, musimy uzyskać dostęp do następujących informacji o naszych przodkach (aż do czwartego pokolenia): imiona, zawody, hobby, daty urodzenia i śmierci, aborcje, zgony, tajemnice rodzinne, depresje, choroby, bankructwa, samobójstwa itp. Dzięki tym informacjom, będziemy mogli odszukać stale powtarzające się wzorce w celu ustalenia, jaki rodzaj relacji istniał między członkami rodziny. W ten sposób łatwo jest wydedukować konflikty i bloki, które mogą stać się dziedzictwem.

Po przeanalizowaniu drzewa genealogicznego i zrozumieniu jego struktury, dochodzi się do tak zwanego drzewa organicznego, to znaczy konsekwencji, jakie drzewo genealogiczne pozostawia na naszej osobowości i ciele. Konsekwencje te przejawiają się w gestach, wyrażeniach, postawach itp.

Dla każdego dziecka, rodzice są maksymalnym odniesieniem a wszystko co robią lub mówią, będzie miało na niego bezpośredni wpływ. Dziecko identyfikując się z nimi, buduje swoją tożsamość i świadomość. Dziecko, „uczy się siebie
” poprzez naśladowanie – najpierw naśladuje a następnie słucha. Przyswaja takie szczegóły, jak imię, zwyczaje, nawyki które są częścią drzewa genealogicznego (są to podwaliny kultury psycho-afektywnej).

Należy zwrócić uwagę na to, co rodzice mówili do nas w dzieciństwie, ponieważ często poprzez te właśnie frazy, powstają później traumy i zaburzenia. Jako dorośli mamy tendencję do reprodukowania krzywdy, jakiej doznaliśmy w dzieciństwie (krzywdę tą, reprodukujemy na innych lub na sobie).

Nieświadomość jest posłuszna metaforycznemu językowi i nie odróżnia świata wewnętrznego, w którym żyje, od świata zewnętrznego, na którym „ogrywa” swoje projekcje. Dzięki aktom psychomagicznym i metaforycznym operacjom na ciele fizycznym, możliwe będzie uwolnienie nieświadomości z blokad i traum odziedziczonych z genealogii rodziny.
Pracując nad drzewem, podświadomość uczy się jak uwolnić się od rodzinnego „zaprogramowania”.

Za błędy przepraszam. Staram się jak mogę 😊. Wyjechałam, gdy byłam “mała” i od 25 nie używam języka polskiego ale pozostał we mnie wielki sentyment do kraju ….. Serdecznie pozdrawiam!

(UWAGA: Wszystkie artykuły, zamieszczone na blogu mają charakter zwykłych definicji i oparte są na ogólnodostępnych wiadomościach zawartych w encyklopediach i materiałach naukowych. Wszystkie opisane informacje, nie stanowią porady medycznej i mogą być niedokładne . Treści, przedstawione są wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie zastępują w żaden sposób porady lekarskiej).

Instagram: https://www.instagram.com/anita.j.valerio/

 

(*Zamieszczone zdjęcie pochodzi z Pinterest: https://www.pinterest.it/pin/281543719533198/

 
 
 
 


  
  
 (UWAGA: Wszystkie artykuły, zamieszczone na blogu mają charakter zwykłych definicji i oparte są na ogólnodostępnych wiadomościach zawartych w encyklopediach i materiałach naukowych. Wszystkie opisane informacje, nie stanowią porady medycznej i mogą być niedokładne . Treści, przedstawione są wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie zastępują w żaden sposób porady lekarskiej). 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *